przedszkole domek jeżozwierza

Zajęcia w przedszkolu i ich cel

Edukacja przedszkolna, jak sama nazwa wykazuje to nie tylko nie wymagająca zbyt wielkiego wysiłku opieka nad dziećmi, ale również wiele zróżnicowanych zajęć, zapewniających wszechstronny rozwój, zarówno fizyczny, psychiczny, emocjonalny jak i intelektualny. By osiągnąć ten cel każde przedszkole realizuje pewien program dostosowany do wieku maluchów, zaaprobowany przez Ministerstwo Edukacji. Jakie Czytaj dalej…

togi prawnicze

Różne definicje sztandaru

Sztandar to rodzaj chorągwi. Podczas kiedy ta ostatnia była znakiem porozumiewawczym i oznaką poszczególnych jednostek piechoty, sztandar jest wyłącznie oznaką jazdy. Odmianami sztandaru są: kornet, używany przez dragonów i proporczyk, umieszczany dla oznaczenia pewnych miejsc lub osób. Tak jak chorągiew, sztandar jest tylko jeden. Materiał, z którego zrobiony jest sztandar Czytaj dalej…