Czujniki czadu to urządzenia, które pomagają przywrócić bezpieczeństwo środowiska wewnętrznego, podejmując niezbędne środki ostrożności dzięki natychmiastowemu alarmowi. W związku z tym niezwykle ważne jest stosowanie czujnika tlenku węgla, aby zapobiec niepożądanym sytuacjom, takim jak zatrucie.

Jak działa detektor tlenku węgla?

czujnik tlenku węglaGdy tylko czujnik wykryje gazowy tlenek węgla, wysyła sygnał do centrali alarmowej i włączają się syreny. Detektor czadu to bardzo praktyczne urządzenie pod względem montażu. Możliwe jest umieszczenie urządzenia w pomieszczeniach mieszkalnych, w odległości od jednego do trzech metrów od źródła gazu. Trzeba jednak upewnić się, że aparat jest ustawiony tak, aby w każdym pomieszczeniu znajdował się co najmniej jeden. Jeśli z różnych powodów nie jest to możliwe, lepiej wybrać te obszary, w których ludzie spędzają najwięcej czasu w domu lub miejscu pracy. Generalnie eksperci zalecają montaż czujnika nad drzwiami lub oknem, piętnaście centymetrów pod sufitem. Może jednak nadawać się również do montażu na suficie, o ile znajduje się trzydzieści centymetrów od ścian. Detektory mogą działać na podstawie reakcji chemicznej, która powoduje zmianę koloru, reakcji elektrochemicznej, która wytwarza prąd wyzwalający alarm. Czujnik tlenku węgla wymaga stałego zasilania, niemniej dostępne są modele z zapasową baterią. Tlenek węgla może zaszkodzić, jeśli ktoś narażony na wysoki poziom tlenku węgla przez krótki czas lub jeśli jest narażony na niski poziom tlenku węgla przez długi czas, dlatego istnieją różne typy detektorów w zależności od tego, jak poziom węgla jest.

Tlenek węgla to bezwonny, pozbawiony smaku, niewidzialny gaz. Każda cząsteczka tlenku węgla składa się z pojedynczego atomu węgla związanego z pojedynczym atomem tlenu. Tlenek węgla powstaje w wyniku niepełnego spalania paliw kopalnych, takich jak drewno, nafta, benzyna, węgiel drzewny, propan, gaz ziemny i ropa naftowa.