Każda inwestycja wymaga wcześniej przemyślanego planu, który jest szczególnie istotny w branży nieruchomości. Projekt domu to niezbędny element dokumentacji potrzebnej do budowy nieruchomości. Powstaje on według zapisów prawa, które określają m.in. funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego. 

Co zawierają projekty architektoniczne? 

projekty architektoniczne opoleProjekt architektoniczno-budowlany jest integralną częścią budowy, który zawiera bryłę oraz rozkład pomieszczeń, oraz szereg niezbędnych wymiarów i oznaczeń zgodnych z obowiązującymi przepisami. Powinien także uwzględniać wykaz projektowych rozwiązań technicznych i materiałowych. Jeśli nie wiemy, gdzie szukać osoby wykonującej projekty architektoniczne Opole to miasto, w którym znajduje się wielu specjalistów w tej dziedzinie. Taki fachowiec dobrze wie, że projekt musi zawierać rzuty wszystkich poziomów domu, a więc fundamentów, piwnic i dachu. Ponadto projekt musi obejmować rysunki konstrukcji i instalacji wewnętrznych, informacje na temat posadowienia budynku czy posiadać elewacje i przekroje poprowadzone w charakterystycznych miejscach. Kluczowe będzie zawarcie też danych liczbowych, takich jak kubatura ogrzewana i nieogrzewana czy powierzchnia netto domu. Co więcej, rysunki powinny być przygotowane w skali nie mniejszej niż 1:100. Nie można zapomnieć o dołączeniu przebiegu instalacji wodno-kanalizacyjnej, ogrzewania, instalacji gazowej i elektrycznej. Konieczne jest też dołączenie danych o współczynnikach izolacyjności termicznej poszczególnych warstw przegród budynku. 

Projekt architektoniczny powinien być przygotowany według ścisłych wytycznych i zawierać 3 egzemplarze. Projekty architektoniczne domów, zwane również architektoniczno-budowlanymi, zostały zdefiniowane w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Można skorzystać z gotowych projektów lub wykonać je na życzenie.