Coraz częściej podejmowane przez zarządców oraz inwestorów są decyzje o konieczności optymalizacji procesów zachodzących w obiektach przez nich zarządzanych czy do nich należących. Jest to wynikiem wzrostu cen zakupu energii elektrycznej czy ciepła. Właśnie dlatego konieczne są działania mające na celu ograniczenie ilości potrzebnych do funkcjonowania obiektu mediów. W tym celu należy odpowiednio oszacować stan rzeczywisty oraz zaplanować działania mające go poprawić.

Zapotrzebowanie na energię nowoczesnych budynków

charakterystyka energetyczna budynkuBardzo często działania te są realizowane przez specjalistyczne firmy zewnętrzne, które na zlecenie są w stanie wykonać bardzo dokładne wyliczenia. Obecnie pożądana jest szczególnie charakterystyka energetyczna budynku, która ukazuje ile energii zarówno pierwotnej jak i końcowej potrzebuje obiekt w danym okresie czasu. W celu utworzenia takiej charakterystyki przeprowadzane są między innymi audyty energetyczne. Podczas ich trwania osoba posiadająca odpowiednie kompetencje, wiedzę oraz uprawnienia sprawdza stan obiektu oraz rekomenduje działania, które mogą go poprawić. Wszelkie ustalenia i uwagi są zawierane w dokumencie, który jest wynikiem przeprowadzonego audytu. W sprawozdaniu zleceniodawca może znaleźć informację na temat obecnego funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz zalecenia wraz z szacunkami. Wprowadzenie poszczególnych rozwiązań może w znacznym stopniu obniżyć zapotrzebowanie budynku na energię. Jest to sytuacja pożądana.

Pozwala to bowiem na znaczne oszczędności. W ten sposób zwiększana jest efektywność energetyczna co jest korzystne zarówno z punktu widzenia ekonomii jak i również ekologii. Dzięki temu przedsiębiorstwo może funkcjonować na lepszym, wyższym poziomie. Jak widać obecnie bardzo ważne są wszelkiego rodzaju zagadnienia związane z efektywnością energetyczną obiektów. Jest to związane z trendami gospodarczymi oraz potrzebą optymalizacji procesów.

Kategorie: Usługi