Auto Casco jest ubezpieczeniem dobrowolnym, którego regulacje nie są już tak restrykcyjne jak w przypadku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, więc jako konsumenci mamy wpływ nie tylko na cenę i to jakiego ubezpieczyciela wybieramy, ale też mamy możliwość decydować o jego warunkach i wariantach.

Co jest zawarte w OWU?

Kredyt, ubezpieczenie samochódPierwszym krokiem jest dokładne przestudiowanie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, w skrócie OWU. Najprościej mówiąc jest to regulamin, który zawiera wszystkie warunki ubezpieczenia: od definicji wszystkich pojęć, przez osoby, które obejmuje, oraz zdarzenia i warunki w jakich mogą wystąpić do wyłączeń odpowiedzialności. Tak jak w przypadku wszystkich umów i regulaminów, jest to dokument, który należy koniecznie, dokładnie przeczytać przed zakupem, szczególnie gdy porównujemy oferty przez internet i nie mamy wymówki, ze zajmujemy czyjś czas. Zdecydowanie warto to zrobić, by nie być później zaskoczonym, bo najgorsze co możemy zrobić to odłożenie lektury OWU na moment, w którym chcemy likwidować szkodę. W OWU przede wszystkim powinniśmy poszukać zakresu ubezpieczenia samochodu, czyli jakie zdarzenia ryzyka obejmuje oraz wyłączeń odpowiedzialności, czyli sytuacji, których ubezpieczenie samochodowe nie przewiduje. Wyłączenia mogą być przeróżne i warto mieć ich świadomość. Spośród wielu możemy wymienić: winę umyślną i rażące niedbalstwo, na przykład kiedy kierowca spowoduje szkodę pod wpływem alkoholu, szkody eksploatacyjne, szkody powstałe w wyniku uczestnictwa w rajdach i wyścigach (za uszkodzenia powstałe na torze kierowca będzie musiał płacić z własnej kieszeni) lub też szkody w wyniku akcji protestacyjnych. Na auto casco często musimy zdecydować się w przypadku kiedy zakup samochodu sfinansowany jest za pomocą kredytu samochodowego.

Banki stosują taki wymóg w celu ochrony mienia stanowiącego zabezpieczenie, czyli w tym przypadku samochodu.

Kategorie: Usługi