Każda szkoła dysponuje gabinetem szkolnego pedagoga – to wymóg ustawowy. Pedagog jest od tego, by radzić sobie ze złym zachowaniem uczniów, z poważniejszymi sporami koleżeńskimi, z dokuczaniem i szykanowaniem jednych uczniów przez drugich a także z indywidualnymi problemami w nauce, albo z innymi problemami wynikającymi z zaburzeń rozwojowych u uczniów.

Kiedy korzystać z poradni psychologicznej?

poradnia psychologiczna dla dzieciPedagog szkolny jednak nie diagnozuje tych ostatnich – od tego są miejskie poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Po przebadaniu ucznia z problemami szkolnymi jak dysgrafia, dysleksja czy inne, wystawiają one w zależności od potrzeby opinię lub orzeczenie i kiedy trafia ono do szkoły – trafia właśnie do pedagoga. Zdarza się jednak, że potrzeby dziecka przekraczają możliwości pedagoga i potrzebuje ono korzystać z pomocy poza szkołą. Jak w takiej sytuacji może pomóc poradnia psychologiczna dla dzieci? Przede wszystkim może zaoferować poszerzoną i bardziej dogłębną diagnozę problemów dziecka. Może nie jest leniwe, ale ma problem z gospodarowaniem czasem? Może nie jest odludkiem, tylko ma Zespół Aspergera? Ten ostatni szczególnie często jest pomijany jako diagnoza u dziewczynek i tylko dobrzy specjaliści są w stanie uchwycić drobne niuanse zachowań, które nań wskazują. A dziecko z takim problemem potrzebuje pomocy niemalże na co dzień. Właśnie poradnie psychologiczne oferują cotygodniowe sesje terapeutyczne, które bardzo pomagają.

Uczestnicząc na przykład w zajęciach z Terapii Umiejętności Społecznych, dziecko z ZA uczy się w jaki sposób prawidłowo nawiązywać kontakty z rówieśnikami, jak później te znajomości rozwijać, by zamieniły się w przyjaźnie. Większość z nas posiada te umiejętności na poziomie instynktownym, ale niestety, nie wszyscy.