Ciężko wyobrazić sobie dziedzinę naszego życia, w której nie ma totalnego znaczenia czas. Musimy go uwzględniać ze względu na to, że jest czynnikiem niezarządzanym przez nas, a zatem może wyrządzić wiele szkód.

Urządzenia dokonujące pomiaru i wyświetlające wynik na monitorze

elektroniczny pomiar czasuPostęp technologiczny stale dostarcza nam nowych urządzeń, które oferując co raz to bardziej precyzyjny pomiar. Ma on szczególne znaczenie w przeprowadzonych każdego dnia zabiegach chirurgicznych. Elektroniczny pomiar czasu możliwy jest tylko i wyłącznie dzięki zastosowaniu szeregu urządzeń wspomagających. W przypadku zawodników startujących w zawodach biegowych, do ich kostek mocowane są specjalne opaski zawierające mikroprocesory. W trakcie biegu, rejestrują one poszczególne czasy na etapach, a następnie przesyłają do zbiorczego komputera. Ten automatycznie dokonuje ich pomiaru i wyświetla osobie przed nim siedzącej, najszybszy i najniższy czas. W ten oto sposób, zawodnicy startujący mają pewność, że wynik jaki uzyskali jest autentyczny i nie został przez nikogo zmanipulowany. Wspomniany wcześniej pomiar czasu znajduje również zastosowanie w nawigacjach samochodowych, które na dobrą sprawę są komputerami. Poddają one stałej analizie informacje podawane przez moduł GPS, przy czym uwzględniając informację drogowe są w stanie określić dokładną godzinę naszego przyjazdu do wyznaczonego wcześniej miejsca. Niestety, system ten wymaga doprecyzowania, ponieważ uwzględnia błąd pomiarowy rzędu 10 minut.

Z tekstu zamieszczonego powyżej, można wywnioskować, że elektronika pozwala zautomatyzować wiele czynności wykonywanych przez człowieka, nieraz bardzo czasochłonnych. Z każdym rokiem będziemy obserwować rosnące jej znaczenie w naszym życiu, co możemy zaobserwować już teraz.