Pierwsze urządzenia kanalizacyjne powstały w już w latach starożytnych. Pierwszymi infrastrukturami kanalizacyjnymi mogły pochwalić się Babilon i Niniwa, jednak najbardziej rozbudowany instalacje powstawały w Grecji i Rzymie, a Główny kolektor Aten wybudowany w VI w przed naszą erą i funkcjonuje do dziś.

A jak wyglądała kanalizacja w innych krajach?

Kanalizacja, wukoW Rosji pierwsze kanalizacje pojawiły się w XII wieku, a od wieku XIV powstał pierwszy kanał ściekowy w Moskwie odprowadzający nieczystości z Kremla. Największe miasta posiadały taką infrastrukturę już w XIX wieku, a podczas 30 pierwszych lat władzy radzieckiej skanalizowano ponad 250 ośrodków miejskich. Pierwszy projekt planowej kanalizacji opracował angielski inżynier William Heerlein Lindley w 1843 roku dla Hamburga, a w późniejszych latach zaprojektował on również systemy kanalizacyjne dla Frankfurtu nad Menem, Pradze, Włocławku i Warszawie. Projekt dla naszej obecnej stolicy opracowano w 1876 roku, a jego budowę rozpoczęto pięć lat później. Fenomenem, niestety w negatywnym znaczeniu, była pod tym względem Łódź. Liczące około 800 mieszkańców w 1820 roku rozrosło się w ciągu 100 lat do potężnego rozmiarów ośrodka przemysłowego. Jednak jeszcze przed drugą wojną światową ludność tego 700-tysięcznego miasta nie posiadała bieżącej wody i czerpała ją ze studzienek kopalnych, gdzie nie należała do najczystszych i zanieczyszczona była ściekami. Tylko wielkie zakłady przemysłowe i niewielki odsetek najbogatszych mieszkańców korzystało z wodociągów podłączonych do własnych ujęć głębinowych. Do wykonania projektu Kanalizacji dla Łodzi Lindley wykorzystał położenie topograficzne, gdyż teren miasta opada stopniowo w kierunku rzeki ner z różnica około 100m między najwyższym a najniżej położonym punktem. Obecnie mamy systemy wuko, które dzięki wodzie pod ciśnieniem potrafią usunąć nawet najgorsze przeszkody.

Nie znano jest wtedy sposobów an czyszczenie kanalizacji, więc zatory były powszechnym problemem . Kiedyś nie było tak łatwo i musiano sobie radzić z tym ręcznie.

Kategorie: Budownictwo