Określenie wysokości odszkodowania za błędy lekarskie jest bardzo trudnym zadaniem. Kodeks cywilny jasno sugeruje, że poszkodowany powinien otrzymać zadośćuczynienie w postaci odpowiedniej sumy pieniężnej. Jak wysokie będzie odszkodowanie, zależy głównie od błędów lekarskich, które zostały poczynione.

Odszkodowania za błędy lekarskie i medyczne

odszkodowanie za błędy medyczneKażda placówka świadcząca usługi dla pacjentów powinna posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Do ubezpieczyciela szpitala lub przychodni Rejonowej czy też gabinetu stomatologicznego, poszkodowani pacjenci powinni składać swoje roszczenia. Błędy, które zaistniały po pierwszym stycznia 2012 roku można bezpośrednio kierować do Wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Odszkodowanie za błędy medyczne przyznawana jest najczęściej w formie jednorazowego świadczenia, które wypłacone jest przez ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel będzie musiał również pokrycie wszystkie koszty związane z leczeniem, a także rehabilitacją oraz zakupionymi lekami. Do wysokości odszkodowania doliczane na zostają również wydatki na dietę albo też środki pieniężne, które zostały wykorzystane na przyuczenie do nowego zawodu, kiedy pacjent nie może wrócić do swojego aktualnego miejsca pracy. Poszkodowany może również uzyskać zadośćuczynienie za cierpienie i krzywdę, jakie doznał przez błąd lekarza. Najczęściej wtedy pacjent może liczyć na okresową rentę, a nawet rentę na stałe.

Jednak żeby uzyskać rentę na stałe musi zaistnieć sytuacja, w której poszkodowany utracił całkowicie albo częściowo zdolność do wykonywania zawodu przez błąd lekarski. Samodzielnie możemy mieć problem, aby złożyć odpowiednie dokumenty, które pomogą nam uzyskać odszkodowanie i dlatego najlepiej skontaktować się z dobrą firmą oferującą pomoc w uzyskaniu odszkodowania.

Kategorie: Usługi