Młodzi ludzie, przedsiębiorcy, kobiety, emeryci, niepełnosprawni, bezrobotni, uchodźcy, imigranci, powracający z emigracji, byli więźniowie. Co ich łączy?

Co potrzeba do firmy – koperty bąblekowe

Koperty bąbelkoweTo do nich, czyli właściwie do wszystkich z nas, adresowane są działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Czym jest PO KL? To dokument przedstawiający uzgodnienia Komisji Europejskiej i polskiego rządu w obszarze: zatrudnienia (m. in. tworzenia nowych, stabilnych miejsc pracy oraz wsparcia przedsiębiorczości i samozatrudnienia), integracji społecznej (m. in. zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), edukacji (m. in. szkolenia, kursy oraz studia podyplomowe) oraz administracji publicznej, aby była sprawniejsza w obsłudze petentów W ramach programu wsparcie finansowe będzie przeznaczone niemal dla każdej osoby. Przedsiębiorcy będą mogli liczyć na dofinansowanie m. in. doradztwa, współpracy ze sferą badawczą, szkoleń dla swoich pracowników. Studenci otrzymają wsparcie na staże zagraniczne, stypendia naukowe, prace badawcze. Bezrobotni otrzymają darmowe szkolenia, kursy, konsultacje, staże oraz subsydiowanie zatrudnienia. Uczelnie wyższe będą mogły zorganizować studia podyplomowe oraz otwierać nowe kierunki studiów. Kapitał na pierwszą firmę. To główna korzyść z działania 6.2, o długiej nazwie „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. W otwieraniu firmy przydadzą się segregatory, koperta c6, koperty bąbelkowe, koperta b5, papier do plotera. Pomoc udzielana jest jako dotacja, której równowartość może wynieść nawet 40 000 złotych. Dodatkowo można skorzystać z doradztwa oraz szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia własnego biznesu. Działanie skierowane jest przede wszystkim do ludzi młodych (do 25 roku życia) oraz osób bezrobotnych, kobiet po urlopie macierzyńskim, ludzi po 45 roku życia, osób niepełnosprawnych oraz osób z obszarów wiejskich. Według założeń unijnych celem jest promowanie przedsiębiorczych i kreatywnych postaw wśród polskiego społeczeństwa.

Efektem będzie tworzenie nowych miejsc pracy, podnoszenia poziomu aktywności zawodowej Polaków, a w konsekwencji ma wpłynąć to na rozwój ekonomiczny i społeczny naszego kraju. Czy się uda? Zobaczymy

Kategorie: Usługi