Zadaniem każdego przedsiębiorstwa musi być zapewnienie warunków pracy gwarantujących zachowanie bezpieczeństwa.

Szkolenia bhp w zakładach pracy obejmują także rutynowe kwestie, jak profesjonalna odzież robocza

odzież roboczaW tym celu stworzono szkolenia bhp przez które musi przejść każdy pracownik przed rozpoczęciem wykonywania swoich obowiązków w firmie. Jak już wspomniałem szkolenie to musi być odbyte zanim pracownik zacznie wykonywać swoje obowiązki w firmie. Jest to bardzo ważne, ponieważ niektóre zawody są bardzo zagrożone uszczerbkiem na zdrowiu, a nawet śmiercią w przypadku nieprawidłowego wykonywania pracy i korzystania ze specjalistycznego sprzętu czy maszyn bez uprzedniego przygotowania. W niektórych profesjach niezbędna jest profesjonalna odzież robocza, a w szczególności buty robocze urgent oraz rękawice robocze. Kiedyś byłem przez pewien moment pracownikiem produkcyjnym w jednej z Częstochowskich fabryk i tam właśnie musieliśmy korzystać ze specjalnej odzieży roboczej. Kodeks pracy jasno mówi, że pracodawca jest zobowiązany do dbania o życie i zdrowie zatrudnionych pracowników i odpowiednie przygotowanie ich do wykonywania określonych obowiązków. Trzeba również pamiętać, że za szkolenie płaci pracodawca. Nie chodzi tu tylko o koszt przeprowadzenia szkolenia, ale również i o to, że musi się ono odbyć w czasie pracy pracownika. Jeżeli szkolenie ma miejsce w czasie wolnym od pracy, to pracodawca musi wynagrodzić pracownika jak podczas normalnej stawki godzinowej lub oddać mu do dyspozycji taką ilość wolnego czasu w przyszłości, jaką zajęło przeprowadzenie szkolenia. Szkolenie musi zostać odbyte przed rozpoczęciem wykonywania pracy przez pracownika, ale już po podpisaniu umowy o pracę.

Następnie pracodawca musi przeprowadzać okresowe szkolenia bhp, które będą mieć na celu utrwalenie przyswojonej wcześniej wiedzy, a także zapoznanie pracowników z nowymi przepisami, które mogły od ostatniego szkolenia się pojawić.