Tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego, która dokonuje tłumaczeń dokumentów na język obcy w sposób możliwie jak najbardziej wierny oryginałowi oraz poświadczony, że przetłumaczony jest za zgodnością z oryginałem. biuro tłumaczeń jest potrzebne.

Biuro tłumaczeń jest porządne.

biuro tłumaczeńTłumaczeniom podlegają wszelkiego rodzaju dokumenty prawne, notarialne, umowy kupna i sprzedaży, umowy o pracę, świadectwa, certyfikaty, suplementy oraz wszelkiego innego rodzaju dokumenty, które wymagają dokładnego tłumaczenia względem języka oryginalnego. Popularność takich miejsc jak biuro tłumaczeń Bydgoszcz oraz usług takich osób jak tłumacz przysięgły angielskiego czy tłumacz przysięgły niemieckiego znacznie wzrosła wraz z masową emigracją naszych rodaków, a także z otwarciem rynków i stref handlowych na terenie Europy. Aby otworzyć własne biuro tłumaczeń musimy spełnić szereg kryteriów regulowanych przez Polskie prawo. Musimy przede wszystkim znać język polski, być obywatelem Polski, nie możemy być karani za przestępstwa umyślne, finansowe i gospodarcze, a także musimy mieć ukończone studia filologiczne na poziomie magisterskim w języku w którym chcemy pracować. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby osoby które nie ukończyły studiów filologicznych zostały tłumaczami przysięgłymi. Muszą one mieć tytuł magistra ze studiów o dowolnym kierunku, ale dodatkowo muszą iść na studia podyplomowe w zakresie tłumaczeń. Najtrudniejszym i najważniejszym wymogiem jest jednakże zaliczenie oceną pozytywną egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego, który składa się z dwóch części oraz odbywa się tylko raz w roku.

Egzamin ten jest niezwykle wymagający i bardzo dokładnie weryfikuje zdolności językowe kandydatów. Dopiero po spełnieniu wszystkich wymogów możemy zarejestrować własną działalność gospodarczą i zacząć prowadzić biuro tłumaczeń.