Polskie drogi należą do najniebezpieczniejszych w całej Europie. Niestety, liczba wypadków, w tym tych śmiertelnych nie spada, a rośnie co nie może napawać optymizmem. Wpływ na to ma ciągle znaczna liczba wąskich dróg bez poboczy, na których nie ma miejsca na błąd. Dlatego mając to na uwadze warto sięgnąć bo dobre ubezpieczenie komunikacyjne. 

Uzyskanie odszkodowania po wypadku samochodowym

odszkodowanie po wypadku komunikacyjnymWiększość z naszych rodaków kupując ubezpieczenie samochodu patrzy w pierwszej kolejności na jego cenę, zamiast na zakres ochrony, przez co kiedy będą chcieli uzyskać odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym mogą mieć problem. Wybieranie ubezpieczyciela na podstawie ceny sprawdza się tylko w przypadku polis oc posiadaczy pojazdów mechanicznych, które wszędzie mają ten sam zakres ochrony. W przypadku ubezpieczeń autocasco warto już jednak zwrócić uwagę na renomę ubezpieczyciela i przede wszystkim na zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia, w których znajduje się szczegółowy opis zakresu ochrony ubezpieczeniowej, który kupujemy. Bardzo często tanie polisy AC zapewniają tylko podstawowy zakres ubezpieczenia, z uwzględnieniem wielu wyłączeń odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, przez co większość zdarzeń odbiegających od normy może zakończyć się odmową wypłaty odszkodowania pomimo, że właściciel pojazdu polisę wykupił. Rodzi to wiele kontrowersji wpływających na ogólny odbiór ubezpieczeń przez Polaków, jednak dobra polisa komunikacyjna pozwala na bezproblemową wypłatę.

Rosnąca liczba wypadków na polskich drogach sprawia, że rośnie też liczba wypłacanych odszkodowań z polis komunikacyjnych. Polacy mają coraz większą świadomość ubezpieczeniową i dzięki dobremu dopasowaniu polis do ich potrzeb liczba skarg i reklamacji spada, a rośnie za to liczba sprawnie wypłaconych odszkodowań i zlikwidowanych szkód.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy na https://www.eloodszkodowania.pl/

Kategorie: Prawo