Wszystkie zasady przeprowadzenia ewakuacji w różnego rodzaju obiektach znajdziemy w odpowiednich przepisach. Również wygląd oznakowań oraz miejsca, w których powinny znaleźć się odpowiednie tabliczki są określone w przepisach. Powinniśmy zadbać aby oznakowanie wystąpiło we wszystkich miejscach, w których osoba uciekająca z budynku może mieć jakiekolwiek wątpliwości odnośnie przebiegu drogi ewakuacyjnej.

Jaką rolę pełnią znaki ewakuacyjne?

znak ewakuacyjnyWszystkie znaki, które określają drogę ewakuacji muszą wyglądać podobnie. Są to prostokątne tabliczki, pomalowane na zielony i biały fosforescencyjny. Oznacza to, że wszystkie tabliczki ewakuacyjne są pokryte farbą, która umożliwia ich dostrzeżenie nawet w ciemności. Z tą cechą znaków ewakuacyjnych wiążą się również wymagania dotyczące ich zamontowania. W każdym miejscu, w którym występuje rozwidlenie korytarzy lub pojawia się klatka schodowa, powinien pojawić się znak ewakuacyjny, który będzie dokładni wskazywał, którędy powinna podążać uciekająca osoba. Jednak ze względu na właściwości fosforescencyjne, tabliczki powinni być skierowane w stronę światła. Wtedy będą pochłaniać energię, którą będą mogły emitować podczas nagłego zgaśnięcia światła. Wyróżniamy kilka rodzajów tabliczek ewakuacyjnych. Najbardziej popularne są biało zielone strzałki, które wskazują kierunek drogi ucieczki. Jednak bardzo często w zakładach znajdziemy również znak, który określa jednoznacznie miejsce zbiórki pracowników.

Osobą odpowiedzialną za umieszczenie odpowiedniego oznakowania na terenie firmy jest specjalista od spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. W miejscach, w których taka osoba nie jest zatrudniona, za odpowiednie rozwieszenie tabliczek odpowiada zarządca lub właściciel nieruchomości. Umieszczenie znaków ewakuacyjnych jest bardzo istotne, ponieważ jasność drogi ucieczki może decydować o życiu i zdrowiu ludzi.