Urządzenie elektryczne jakim jest osuszacz powietrza zmniejsza i utrzymuje poziom wilgotności w powietrzu, zazwyczaj ze względów zdrowotnych lub komfortu, lub w celu wyeliminowania zapachu stęchlizny i zapobiegania rozwojowi pleśni poprzez usuwanie wody z powietrza. Może być stosowany w gospodarstwach domowych, obiektach handlowych lub przemysłowych.

Technologia osuszaczy adsorpcyjnych

adsorpcyjne osuszacze powietrzaDuże adsorpcyjne osuszacze powietrza są stosowane w budynkach komercyjnych, takich jak kryte lodowiska i baseny, a także w zakładach produkcyjnych lub magazynach. Pierwszy osuszacz powietrza został stworzony przez amerykańskiego wynalazcę Willisa Carriera w 1902 r. w celu osuszenia drukarni w Brooklynie. Carrier cytował to odkrycie jako motywację do dalszych odkryć w dziedzinie klimatyzacji. Osuszacze adsorpcyjne wiążą wilgoć z materiałami hydrofilowymi, takimi jak żel krzemionkowy. Tanie urządzenia domowe zawierają jednorazowe wkłady z substancjami hydrofilowymi, żelem i proszkiem. Większe jednostki komercyjne zawierają systemy odzysku gorącego powietrza w celu usunięcia powietrza wilgotnego. W procesie osuszania adsorpcyjnego (desykantowego) wykorzystuje się specjalny materiał pochłaniający wilgoć zwany osuszaczem, który jest wystawiony na działanie klimatyzowanego powietrza. Materiał nasycony wilgocią jest następnie przenoszony w inne miejsce, gdzie jest „doładowywany” w celu usunięcia wilgoci, zazwyczaj poprzez jego podgrzanie.

Osuszacz może być zamontowany na taśmie lub w inny sposób transportowany podczas cyklu pracy. Osuszacze, które działają na zasadzie adsorpcji, są szczególnie odpowiednie do wysokich poziomów wilgotności w niskich temperaturach. Są one często stosowane w różnych sektorach przemysłu, dzięki czemu można osiągnąć poziom wilgotności poniżej 35%.