Każdy zbiornik, niezależnie od jego przeznaczenia, musi odznaczać się wytrzymałością i szczelnością. Przechowywane lub transportowane nimi substancje płynne lub produkty sypkie napierają na ściany zbiornika, wywołując ciśnienie, które może spowodować jego uszkodzenie. Dlatego przed oddaniem do użytkowania, jak i w trakcie, zbiorniki poddawane są różnym badaniom określonym normami.

Znormalizowane badania zbiorników

badania szczelności zbiornikaNajważniejszym jest badanie szczelności zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych, prowadzone i nadzorowane przez Urząd Dozoru Technicznego, na mocy Rozporządzeń Ministra Gospodarki. Są różne metody badania szczelności zbiornika. Zbiorniki użytkowane są zakopane w ziemi lub ulokowane są w takich miejscach, gdzie nie ma dostępu do ścian zbiornika. Wówczas do badania szczelności stosowane są różne techniki np. gazowe, chemiczne lub ultradźwiękowe. Techniki te muszą uzyskać akceptację UDT, aby były wiarogodne. Mniej restrykcyjne metody dotyczą badań szczelności zbiorników naziemnych. Badaniami szczelności zbiorników zajmują się wyspecjalizowane zakłady i laboratoria. Niektóre z nich mają opracowane własne metody badawcze, oczywiście uznane przez UDT. Proces uznania metody badawczej szczelności zbiorników prowadzony jest przez Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego, które prowadzi również rejestr uznanych metod. Wymagania dotyczące zbiorników określone są normami branżowymi BN. Norma podaje również zakres badań, którym zbiornik musi być poddany, zanim zostanie oddany do eksploatacji.

Podejmowane próby badania szczelności zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych, podziemnych i naziemnych mają ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa eksploatacji tych urządzeń. Nadzór i kontrola są tu niezbędne. Dlatego w każdym przypadku, trzeba pamiętać o uznaniu UDT.

Kategorie: Usługi