Wytwarzanie oraz produkcja wiąże się z obróbką materiałów różnorakich. Ich zastosowanie w danym miejscu zależy od jego właściwości fizycznych, między innymi od twardości i wytrzymałości. Koniecznym więc jest znajomość tychże parametrów a więc także i budowa urządzeń i maszyn służących do tego celu. Bez nich wyroby znacząco straciłyby na jakości.

Budowa laboratoryjnej maszyny wytrzymałościowej

maszyny wytrzymałościoweNowoczesne maszyny wytrzymałościowe pozwalają zbadać wytrzymałość niemal każdego materiału. Bazując na prawie Hooke’a dostajemy wykres rozciągania, który jasno pokazuje siłę jaką trzeba działać na dany przedmiot aby uległ rozerwaniu i zniszczeniu. Pozwoli to na określenie wytrzymałości materiału z jakiego jest zbudowany. Maszyny wytrzymałościowe zbudowane są z dwóch uchwytów szczękowych, z których pierwszy, nieruchomy ma za zadanie unieruchomić przedmiot aby podczas badania nie stała się rzecz nieprzewidziana, drugi natomiast, również wyposażony w zacisk szczękowy, jest połączony z ruchomym mechanizmem, który działając siłą rozciągającą doprowadza do zniszczenia badanego materiału. Dlatego badanie maszyną wytrzymałościową określa się jako badanie niszczące. Aby zbadać materiał należy dokonać jego zniszczenia. Jednakże takowe postępowanie dostarcza jakże cennych informacji na temat surowca i pomaga w tworzeniu lepszych wyrobów niż dotychczas.

Jako, że w dzisiejszych, niełatwych czasach przemysł rozwija się w szybkim tempie także i wyroby przemysłowe muszą dotrzymać mu kroku. Stosowanie maszyny wytrzymałościowej pozwala na stosowanie lepszych, bardziej optymalnych materiałów dopasowanych pod konkretną konstrukcję co z pewnością wpływa korzystnie na jakość produktu czy wyrobu. Pomaga także szukać materiałów bardziej doskonałych, wytrzymalszych.