Kraje europejskie zaskoczone nagłą falą emigracyjną nie wie jak sobie z nią poradzić. 

Ostatnio przeżywamy falę imigrantów przybywających do Europy – jak możemy im pomóc?

uchodźcy z SyriiNawet najbogatsze państwa i największe organizacje charytatywne nie ma pojęcia co powinny zrobić. Uchodźcy z Syrii cały czas pukają do bram Europy, a ich liczba nie zamierza spadać. Co więc należy zrobić? Po pierwsze, powinniśmy zapewnić im godne miejsce pobytu tymczasowego. Obozy, które są obecnie sprawiają, że przestraszony, zmęczony uchodźca nie może normalnie żyć. Brak dachu nad głową, choćby zwykłego namiotu, brak stałego źródła wody pitnej, brak pożywienia, brak dostępu do leczenia medycznego i leków, sprawiają, że imigrant przebywa w warunkach urągających wszelkim standardom. Uciekł ze swojego rodzinnego kraju tylko po to by przebywać w niewiele lepszych warunkach. To trzeba zmienić. Po drugie, należy pomóc emigrantom w kwestii azylu. Uchodźcy nie znają języków, nie wiedza jak wypełnić dokumenty, ani nawet do kogo lub do czego (jakiego urzędu) powinni się zgłosić. Bez przyznanego azylu pozostają w stanie zamieszenia. Nie ma ich już w kraju pochodzenia, ale nie mogą jeszcze legalnie przebywać na terytorium innego. Po trzecie, powinniśmy pomóc im zaaklimatyzować się w nowym kraju. Nauka języka, przepisów prawnych, praw i obowiązków obywatela, zasad obyczajowych panujących w kraju są niezbędne w procesie asymilacyjnym i przyspieszają go.

Dzięki nim imigranci będą mogli stać się pełnoprawnymi obywatelami kraju i nie będą sprawiać kłopotów., co również zapewni im przychylność lokalnych mieszkańców.

Kategorie: Informatyka