Czytniki kodów kreskowych służą bezpośrednio do automatyzacji wprowadzania danych do systemu komputerowego oraz do sprzedaży bezpośredniej. Wykorzystywane są również w bibliotekach gdzie wspomagają proces wypożyczania książek.

Czytniki kodów kreskowych we współpracy z terminalami posnet

terminal posnetW placówkach handlowych praca czytników kodów kreskowych zintegrowana jest z pracą jaką wykonują kasy fiskalne, czytnik wczytuje między innymi cenę towaru, która automatycznie nabijana jest na kasę. Wagi sklepowe wyposażone w drukarki, które prezentują wagę, cenę i nazwę towaru także za pomocą kodu kreskowego. Czytniki kodów kreskowych sczytują zapisane dane w kodzie kreskowym, dzięki czemu eliminuje konieczność ręcznego wprowadzania danych oraz znacznie redukują liczbę błędów. Czytniki zintegrowane są nie tylko z kasami stacjonarnymi, ale także z tymi typu novitus nano. Terminal fiskalny POSnet oraz drukarki fiskalne również mogą być powiązane z czytnikami kodów kreskowych, wszystko zależy od sposobu połączenia urządzeń w danym punkcie usługowym.

Jak wspomniano powyżej czytniki kodów kreskowych przydatne są nie tylko w punktach handlowych ale również w bibliotekach. Usprawnia to w znaczny sposób proces wypożyczania książek. Zarówno książki jak i karty czytelników są zakodowane za pomocą kodów kreskowych, do których odczytania potrzebne są właśnie czytniki kodów kreskowych. Dostępne są dwa rodzaje czytników – przewodowe podłączone do komputera oraz bezprzewodowe wykorzystujące połączenie Bluetooth lub sieć bezprzewodową. Kodowanie towarów to już norma znacznie ułatwiająca pracę zarówno w samym dziale handlowym jak i w magazynie, ułatwia zlokalizowanie towaru i sprawdzenie jego stanu.