Jak wiadomo pożary są odwiecznym problemem. Często nie mamy na nie wpływu ale w wielu przypadkach możemy im zapobiec. Postęp technologiczny spowodował, że w wielu przypadkach możemy je przewidzieć.

Jak skutecznie zwalczać pożary za pomocą termowizji?

Kamery termowizyjneBardzo pomocna jest w tym przypadku termowizja. Dzięki zastosowaniu urządzeń takich jak kamery termowizyjne możliwe jest monitorowanie aktywności cieplnej dużych składowisk odpadów, które zagrożone są samozapłonem. Kamera termowizyjna pozwala nam dostrzec powolne podnoszenie się temperatury w tego typu składowisku. Jak wiadomo nawet najmniejsza iskra może doprowadzić do pożaru, który w wielu przypadkach może być katastrofalny w skutkach. Bardzo często płonące odpady są bardzo trudne do ugaszenia. Pomiary termowizyjne najlepiej wykonywać o świcie kiedy to składowisko nie jest nagrzane przez słońce i a co za tym idzie ma swoją normalną temperaturę. Wiele osób zastanawia się po co kamery termowizyjne stosować do tego celu. Otóż stosuje się ją z tego względu, że widmo elektromagnetyczne, którym charakteryzują się wszystkie obiekty o temperaturze wyższej od zera bezwzględnego (czyli powyżej -273,15 stopni Celsjusza) jest podzielone na wiele obszarów o różnej długości fal, które są wyróżniane przez metody wykorzystywane do monitoringu i detekcji promieniowania, nie ma większych różnic pomiędzy promieniowaniem występującym w różnym pasmach widma elektromagnetycznego. Wszystkie podlegają tym samym prawom a jedyne co je różni to długość fali. Dzięki mierzeniu promieniowania wysyłanego przez dany obiekt możemy zmierzyć jego temperaturę a dzięki temu możemy zaobserwować niepokojące zmiany temperatur występujące w składowiskach odpadów. Rozróżniamy 4 zakresy promieniowania podczerwonego, które są umowne. Są to bliska podczerwień (czyli zakres od 0,75 do 3 μm), średnia podczerwień (czyli zakres od 3 do 6 μm), daleka podczerwień (zakres od 6 do 15 μm) oraz bardzo daleka podczerwień (czyli zakres od 15 do 100 μm). Jak widać termowizja jest bardzo przydatna nie tylko w przemyśle ale także do ochrony przed pożarami, które mogę wyrządzić wiele szkód.

Lepiej jest zapobiegać niż później usuwać szkody przez nie wywołane. Pożary zagrażają nie tylko nam ale także naszej atmosferze dlatego im rzadziej występują tym lepiej nie tylko dla nas.

Kategorie: Elektronika